Dat is eng, dat kan ik niet... Dat is eng, dat kan ik niet...Dat is eng, dat kan ik niet, dat is te zwaar, dat kost te veel tijd, dat is niks voor mij, ……..

Zijn dit de eerste gedachten die u te binnen schieten als u denkt aan het vervullen van een taak als ambtsdrager of ander vrijwilligerswerk binnen de kerk?
Dan bent u niet de enige.

Bijna alle huidige ambtsdragers, leden van taakgroepen en vrijwilligers binnen onze kerk hadden deze zelfde gedachten toen zij gevraagd werden voor het vervullen van een taak.  Toch hebben deze, honderden, mensen Ja gezegd en werken nu samen aan het behoud en opbouw van onze kerkelijke gemeente. En achteraf blijkt het werk helemaal niet eng, zwaar of tijdrovend.

Elk jaar stoppen er vrijwilligers, meestal na vele jaren enthousiaste inzet, om ruimte te maken voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën.  Ook dit jaar is dat weer het geval. Gelukkig zijn er al een aantal mensen die toegezegd hebben een ambt of een andere taak op zich te willen nemen. Helaas is dit aantal kleiner dan het aantal mensen dat afscheid neemt. Op dit moment kunnen wij versterking gebruiken op alle vlakken zoals, ouderling, diaken, scriba, voorzitter, koster, beheerder, rommelmarktmedewerker, camera/regiegroep, taakgroep lid,  etc, etc. 

Kortom er is altijd iets wat past bij jouw/uw talent of interesse. En samen maken we er iets moois van.

Zeg daarom JA als u gevraagd wordt om een taak te vervullen en ga met ons in gesprek over welke taak dat zal zijn. 
 
Natuurlijk hoeft je niet te wachten tot je gevraagd wordt.  Neem gerust contact op men één van de ouderlingen, diakenen, kerkelijk werkers , predikant of vrijwilliger om informatie te vragen over één van de taken.   Zij kunnen er voor zorgen dat je bij de juiste persoon terecht komt.
 
Met vriendelijke groet,
Christian Sijbinga
Voorzitter Wijkkerkenraad De Ontmoeting.
 

terug