Laatste kerkdienst Opstandingskerk Laatste kerkdienst OpstandingskerkHet was wel even slikken toen bekend werd dat we de Opstandingskerk niet zolang meer zouden kunnen gebruiken als we wel gedacht hadden.

19 november is de laatste kerkdienst in dit gebouw


Deze morgen zullen we namelijk voor de laatste keer in dit huis van God en mensen kunnen samenkomen. In goed overleg met de jeugddienstcommissie is het Werkteam aan de voorbereidingen begonnen.

We zullen in een liturgie die daartoe in het Dienstboek van onze Kerk is opgenomen nog één keer de Schriften openen, zingen, bidden en collecteren en dan stilstaan bij elk van de liturgische onderdelen in de kerkzaal, zoals bijvoorbeeld kansel, doopvont en avondmaalstafel. Het licht van de paaskaars zal met ons meegaan en er zal een liturgische schikking zijn.

Op allerlei plaatsen in de kerkzaal zullen we stil staan, want in een kerk deel je heel veel met elkaar in vreugde en verdriet en je zoekt er kracht, vindt er steun in je geloof. De kerk met zijn verschillende zalen is er voor allerlei momenten van het kerkelijk leven. Ik denk naast de kerkdiensten in hun verscheidenheid bijvoorbeeld aan: koorrepetities, crèche, Levels, creamiddagen, vorming, vergaderingen en de lijst is lang niet compleet… Van déze kerk en ontmoetingsruimte nemen we nu afscheid en we gaan op weg naar iets nieuws.

Thema van de eredienst: Rekenschap geven van de hoop


Thema van de eredienst zal zijn: Rekenschap geven van de hoop, naar aanleiding van 1 Petrus 3. De evangelielezing is gekozen uit Johannes 11: 17vv, waar de opstanding centraal staat. We zullen liederen zingen bij het orgel én met begeleiding van de Jeugdband. We nemen afscheid van het gebouw en niet in de laatste plaats  van kosters en beheerders, die hier voor ons klaar hebben gestaan van vroeg tot soms heel laat. We bedanken tevens enkele leden van de Jeugdband die om verschillende redenen moeten of willen stoppen.    
 

terug