Terugblik gemeenteavond 17 oktober 2017 Terugblik gemeenteavond 17 oktober 2017Op deze gemeenteavond hebben we met elkaar gesproken over de voortgang van het beroepingswerk, verkoop van de Opstandingskerk en de voortgang rond de verbouwing van de Goede Herderkerk.

Het volledige verslag van de bespreking.

De zeer grote opkomst deze avond  geeft  opnieuw de betrokkenheid aan waar mee wij als gemeente het voortgangsproces Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen  met elkaar willen delen.
Begrijpelijk heeft de brief met persoonlijke uitnodiging, waarbij ieder gemeentelid informatief kennis heeft kunnen nemen van de actuele versnelde ontwikkelingen wat verkoop en opleveringsdatum Opstandingskerk betreft, de nodige gemengde gevoelens, schrikreacties en vragen te weeg gebracht.

Waardering en dank voor de wijze waarop de voortgang van het beroepingswerk, alle ontwikkelingen rondom verkoop van de Opstandingskerk (met afscheidsdienst op 19 november a.s.), voortgang rond verbouw Goede Herderkerk en tot slot het ontwerp/plan voor aanpak van de “nieuwe” kerk “De Ontmoeting” zijn gepresenteerd door de voorzitters van  respectievelijk Beroepingscommissie, Werkgroep Gebouwen en architect.
Dankwoord aan alle aanwezigen voor de openhartige wijze waarop wij als kerkenraad en gemeente de voortgang van ons samen gemeente zijn mogen delen en mee doen!
 
“Geloven doe je niet alleen. Ontmoeting is essentieel voor gemeente zijn. Samen verder bouwen aan een “nieuwe” kerk met de door de gemeente gekozen nieuwe naam “De Ontmoeting”.
Met die oproep en dank aan allen voor organisatie, aanwezigheid en inbreng  sluiten we deze avond af en is er de mogelijkheid voor nog ontmoeting en napraten.
 
Graag tot ziens op de volgende gemeenteavond, inschatting half december a.s.

Vriendelijke groet,
Sien de Mol-Marcusse
voorzitter Algemene Kerkenraad

terug