Kerstpakkettenactie Gezamenlijke kerken Kerstpakkettenactie Gezamenlijke kerkenOok in 2017 organiseren de gezamenlijke kerken in de kanaalzone (onder de naam Ïnterkerkelijk Diaconaal Overleg”) weer een kerstpakkettenactie.

Doe je ook mee?

De actie wordt gedragen door een twaalftal kerken in de kanaalzone, welke grotendeels voor de financiën zorgen.

In 2016 hebben we meer dan 400 pakketten kunnen uitreiken!
Om dit bedrag bij elkaar te krijgen, hebben we weer, en niet tevergeefs, een beroep op particuliere kerkleden gedaan. Nogmaals onze hartelijke dank.
Zonder deze steun waren we niet in staat geweest aan alle aanvragen te voldoen!!!

Lijkt het u leuk om één of meerdere pakketten voor uw rekening te nemen?
Een pakket kost ca € 21,50. Mogen we op u rekenen? Het rekeningnummer vindt u onder dit bericht.
De adressen van de mensen die in aanmerking komen voor een pakket, ontvangen wij van: Aan-Z,Budget Support, Zeeuwse Gronden en niet te vergeten,  de leden van de deelnemende kerken, welke dit pakket goed kunnen gebruiken.
Mogen we, ook dit jaar, weer op u rekenen?
U kunt uw bijdrage storten op:
 
NL11RABO 0306 157 659
t.a.v. Diaconie inz. IDO
o.v.v. kerstpakkettenactie 2017

terug