Preek zondag 17 december - ds. H. Smeets - Goede Herderkerk Preek zondag 17 december - ds. H. Smeets - Goede Herderkerk

Uitleg en verkondiging Goede Herderkerk – 17 december 2017 * ds. Smeets
 
Lucas 1: 32 en 45
 
Gemeente in Christus,
 
Wie het voorjaar in de Cederbergen van Zuid-Afrika ziet komen, raakt onder de indruk. Eind augustus kleuren de bergen roze. Het lijkt wel alsof kale stenen tot leven komen; - als je dat tenminste wilt zien.
Woestijnen zijn er in vele soorten, maar zodra er water valt wordt de dorheid in een ongelooflijk tempo tot fris groen herschapen. Dít beeld! Dát is Kerstmis, dát is voor mij de betekenis van het woord ‘groot’ in Lucas 1: mega.
God komt uit de hemel naar ons mensen toe en opent het gesprek. Dat is als dauw op verdorde levens.
Een vastgelopen bestaan, een schuldig verleden, een eenzaam en kil seizoen mogen opbloeien, kleur en warmte krijgen, tot leven komen.
En dan? Komt dan onder ons het gesprek tot leven en groeien woorden tot daden? Hoe staan we ervoor? Wordt uw Kerstmis grijs van kleur?  Grijs als de kleur van sleur, van verveling en gewoonte in mijn beleving.
Wie Elisabeth en Maria ontmoet, hen beide in gesprek hoort, raakt ontroerd. Hún tweegesprek, hun reactie op de aanzegging, is buitengewoon: Jezus zal een groot man worden…mega, lees ik; het zal duidelijk worden dat Hij bij God hoort.
Maria is bereid en staat als de Joodse vrouw Mirjam naar wie ze genoemd is op haar post. Lucas wil ons aanzeggen: er begint iets nieuws net als toen, weet je nog?
Als Maria zegt de Heer te willen dienen, is dat tegelijk tegen de onderdrukking in. Als de Romeinse overheersers van die dagen, de grote jongens uit die tijd, de brullers  een volk overwonnen, werd het gewoonlijk tot slaaf gemaakt. Soortgelijke verhalen hoor je nu over de Rohingya, mensonterend! Hoezo vrede en internationale gemeenschap?
Het Evangelie biedt troost en uitzicht, het is kritisch en het daagt ons uit om verantwoordelijkheid te aanvaarden en zo ántwoord te geven, vredestichters te zijn of te worden, om te keren op onze schreden, persoonlijk en met elkaar, te bouwen aan Gods Rijk.
Het begint tussen twee vrouwen na een Woord uit de hemel. Alle Bijbelse Woorden klinken erin mee. Het gaat vandaag bij ons aan tafel verder: Brood en Wijn als teken van de uittocht uit elke slavernij, verlossing van alle kwaad en mislukking. Dit sacrament richt ons op tot mensen naar Gods beeld,
 

terug