Preek zondag 14 februari - ds. H. Smeets Preek zondag 14 februari - ds. H. Smeets

Uitleg en verkondiging Goede Herderkerk – 18 februari 2018 * ds Smeets
 
Marcus 1: 11 – 12
 
Gemeente in Christus,
 
De doop van onze kinderen ervaren we als een hoogtepunt. Morgen is er weer een andere dag, we zullen van alles tegenkomen. Ziekte en kleerscheuren blijven niemand bespaard. Wij kunnen onze kinderen er niet voor behoeden integendeel, onze inzet zal er op gericht zijn om hen zoveel als mogelijk is toe te rusten en mee te laten geven, opdat ze het zelfstandig kunnen redden.
Vandaag dit teken van God voor onze kinderen én voor ons, feestelijk!
Dat ga ík niet bederven, ik kijk wel uit!
God geeft het teken van de doop mee. Geen garantiebewijs, talisman noch amulet, wél een signaal van hogerhand: Gods Naam verbonden met de onze, leven onder zijn regenboog.
En terstond nadat Jezus gedoopt was, zag Hij de hemel openscheuren. Jij bent mijn Zoon, mijn meest geliefde, in jou is mijn welbehagen. Even zijn hemel en aarde verbonden. In het volgende moment drijft de Geest Hem uit de woestijn in. Waarom?
Om helder te krijgen wat zíjn roeping is. Ga nu maar op eigen benen staan, ga er dan maar aanstaan in onze wereld. In wezen de opdracht voor ons allemaal
Vandaag is het hier feest...en morgen dan, jagen? Liever leven onder de regenboog.
Op de voorkant van de liturgie is dit thema uitgebeeld in een geloofsdoek, gemaakt door Jacques Chery van Haïti voor de 40dagentijd van 1982, net als nu de voorbereidingstijd op Pasen.
Wij zien er Christus als centraal middelpunt in het volle leven. Leven dat getekend wordt in vreugde en verdriet, in deze olympische weken een gouden medaille of gediskwalificeerd worden, schitteren en uitglijden en aftreden, … enzovoort.
Maar… onder de regenboog heeft elk mens het recht om te leven, is de belijdenis van de kunstenaar. Daar gaf Christus zich voor – dat zie je: God schenkt leven. Gods toezegging is genade. Daarna moeten we overeind blijven in de weerbarstigheid van onze tijd. Dat is niet alleen dat je je laat gelden; het is zeker ook dat je werk maakt van geloven! Er klinkt protest tegen de leugen, tegen de schijnheiligheid. We horen onder meer: niet bij brood alleen zal de mens leven. Wat wordt dan carrière maken, wat wil je nu echt? Kritische vragen en weten: niet alles hangt van mij af. Samen én samen in de naam van God.
Zondag, 40dagentijd, woestijn – het mogen tijden zijn van ruimte, om je heen kijken, bezinnen, luisteren en helderheid krijgen: waar ben ik gekomen, hoe sta ik in de dingen? Daar kom je als een ander mens uit. Ook dát is dopen: je komt anders uit het water dan je erin ging.
Christus ging ons voor, God schonk Hem het leven, de Geest leidt Hem verder. Misschien kom je er zo wel sterker uit.
Moge het zo zijn, voor ons en onze kinderen en onze kleinkinderen: stevige, genadige, levenslustige mensen, met geloof in Gods toekomst,

terug