Preek zondag 11 maart - ds. H. Smeets Preek zondag 11 maart - ds. H. Smeets

Uitleg en verkondiging Goede Herderkerk – 11 maart 2018 * ds Smeets
 
Johannes 6: 10 – ‘Maak dat de mensen aanliggen’ + ‘er was een grote weide in dat oord’
 
Gemeente in Christus,
Ik heb me er bij dit Evangeliegedeelte vaak op gefocust dat de mensen gaan delen.
Gewoon: mensen onder elkaar die gaan delen. Ideaal!
Ik ben ook iedere keer weer onder de indruk van deze jongen die spontaan geeft wat hij heeft en dat hij zo de anderen motiveert om datzelfde te doen. Niet zo ík!
Delen we uit onszelf, anders gezegd: wat is onze drijfveer, ons motief om dat wel of juist niet te doen? Wát geef je? Je kunt ook zeggen: wat geef ik erom?
Je kunt deze Bijbelse geschiedenis uiteraard beginnen bij de leerlingen: dit is toch tekort! Wat stelt het voor, maar dat is al wéér negatieve praat.
Jezus begint bij óns! Hij schetst ons een machteloze situatie waarin zoveel lijkt te ontbreken. Hoe voelt het om geen oplossing te kunnen bieden. Wat er is, verdwijnt onder wat er niet is: ‘wat hebben we hier nou aan?’ Plat en banaal: wat hebben we hier nou aan?
Jezus laat de mensen plaatsnemen? Gunst, veertig dagen de tijd om te merken waar je bent terechtgekomen in deze fase van je leven. Wat is onze plaats, ons uitgangspunt? Zijn we er tevreden mee of is het gewoon zo? Het is zo ongelijk verdeeld.
Dan moet je nu eens opletten: de Heer laat ons plaatsnemen in het gras. ‘Hij doet mij neerliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren, Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil,’ (Psalm 23).
Daar is de start in een hongerig bestaan, waar je dan volgens de ómstanders met minder tevreden zult moeten zijn; zit niets anders op. Kennelijk is de kern, dat Gods Naam luidt: Ik zal er zijn, Ik ben er zoals Ik er ben, Ik ben, de Aanwezige. God laat het nooit afweten. Dat geeft te denken….
Het is ook andere koek, zowel bij Elisa als bij Jezus. Klinkt heel anders dan: ‘wat hebben we hier nou aan?’ De God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus Christus rekent op een andere manier. Zelf wist Hij al wat Hij ging doen. Hij gaf zoveel ze wilden. En maakt ons duidelijk dat dit voortaan dag in dag uit tot onze mogelijkheden behoort, op allerlei manieren. Wat hebben wij in huis, wat kunnen we delen? Nee, niet alléén materieel! Gaven delen wereldwijd!
Jezus dankt dat er gedeeld kan worden. Het vormt een nieuw perspectief. Het gaat niet mee met de logica van de wereldorde, importheffingen. Het heeft iets van een visioen, een profetie, een grensoverschrijdend ideaal waaraan we met elkaar kunnen blijven werken.
In de opeenvolgende teksten uit 2 Koningen, als we Elisa wordt heel duidelijk dat dit voeden, dit delen met nieuw leven heeft te maken, solidariteit in brede zin. Het leidt tot opwekking, opstandingsgeloof.
Hebben we niet allemaal het verlangen om rust te vinden, nieuw evenwicht, voeding in grazige weiden, meer nog dan het vakantiegevoel dat je krijgt als je op je rug in een alpenwei naar de lucht ligt te kijken?
Na veel vragen en worstelen eindigt Psalm 22 met: het koningschap is van de Heer, Hij is heerser over de volken. Een herwonnen geloofsbelijdenis klinkt op in een krachtig antwoord: de Heer is mijn Herder. Psalmdichters, profeten en evangelisten komen bij God uit. Een kleine jongen gaat óns voor,
 

terug