Preek kerstavond 24 december - ds. H. Smeets - Goede Herderkerk Preek kerstavond 24 december - ds. H. Smeets - Goede Herderkerk

Uitleg en verkondiging in de Kerstnacht – 24 december 2017 * ds. Smeets
 
Lucas 2: 1 + 13
 
Gemeente in Christus,
 
Dit is de avond dat we in de kerstsfeer willen komen. We hebben ernaar uitgekeken,  wat licht en warmte, een gevoel van vrede, … díe sfeer…! Die is er niet zomaar, want laat nu het Kerstevangelie beginnen met Augustus! Dat bevel, die eerste zinnen knijpen je goede gevoel direct al fijn: wat is de opbrengst, hoeveel meer zal het zijn? Meten is weten! De Romeinse keizer zet zijn rekenmeesters aan het werk: hoeveel meer geld kan ik binnen harken door deze reorganisatie? Stelletje graaiers! Je verbaast je toch nergens meer over! Kijkt u er nog van op? Klaar nu, vlug dit idee naar buiten werken, uitbannen, doorlezen graag! Zo gaan we een jaar lang heen en weer tussen droom en werkelijkheid, tussen ideaal en realiteit, goed beschouwd tussen hemel en aarde.
Ja, in deze heilige nacht willen we in de sfeer komen: Kerstmis – adempauze – kerstbestand.
Zijn die eerste zinnen dan geschreven om ons te vertellen wanneer en onder welke omstandigheden Jezus geboren wordt? Nee, Augustus is slechts figurant in het Evangelie. Er begint een nieuwe geschiedenis. De geschiedenis begint opnieuw, u en ik beginnen opnieuw, met een frisse blik.
Kijk, in het Kerstevangelie komen we straks drie koningen tegen, wijzen uit het oosten, uit zo verre land. Die kunnen ook rekenen, maar anders. zij hebben het niet over bitcoins en al die dingen meer. Wij herkennen in hen hetzelfde verlangen dat ons vanavond hier brengt. We kijken maar wat graag over hun schouder mee en met de herders, die de boel de boel laten, op pad gaan en hun verhaal doen over wat ze gezien en meegemaakt hebben.
Ze hebben het over engelen, zwevend tussen hemel en aarde, die hun de weg wijzen naar het Kind in de kribbe. Ieder die hen hoort, verbaast zich. Hoe is het mogelijk, in ónze dagen!?
Die herders komen kennelijk in de sfeer, ‘in de gloria’; het staat er letterlijk! Prachtig, eerst dit, in Januari komen de vragen wel weer, want zo zitten we nu een keer in elkaar: waar leef ik voor, wat heeft het voor zin? Waarom is er ‘iets’, wat zijn de verbanden? We zullen altijd opnieuw nadenken en blijven redeneren. Als de verbazing toch eens mocht uitgroeien tot verwondering en ons mag brengen tot vertrouwen!
De Here God laat u en mij niet over aan de willekeur of onze angst, Hij stelt een daad. Dat is het heilige, het bijzondere van deze nacht, dat Hij vanuit de hoge hemel neerdaalt in ons midden, kwetsbaar als een kind. Meer dan om ons sentiment gaat het over Hem, die zegt en vooral doet: vrees niet! Het gaat over liefde, bevrijding en overwinning van angst, blijdschap en het zal gaan over ons verwonderde antwoord, vandaag en morgen. Daarom hebben de engelen zo’n geweldig feest georganiseerd. Moge hun lied u in de sfeer brengen, de eerlijke gloria,

terug