Wijkkerkenraad Wijkgemeente De Ontmoeting Wijkkerkenraad Wijkgemeente De Ontmoeting

per 7-1-2018 zijn er de volgende wijzigingen die nog verwerkt moeten worden in de tabel:

 Afscheid en bevestiging van ambtsdragers:

We nemen afscheid van de diakenen:    
Albertine van Boom,
 Dety Bos,
 Corrine Golverdingen,
 Lian van Herk,
 Anneke Meijer
 Sanja Melse,
 Corrie Scheele en
 Ben Tornij.

We nemen afscheid van ouderling – voorzitter algemene kerkenraad: Sien de Mol.

Zij gaat nog enkele maanden verder als ouderling met speciale opdracht ten behoeve van de nieuwe classis Delta.

De volgende gemeenteleden zullen bevestigd worden:
Tot ouderling:  
Annemarie Koppelaar (Jeugdouderling)
Tot diaken:      
Cor Antheunisse
Marc Boone,
Rianne Dreves,
Marjan Geertse
Ida Hangoor
Jannie Pelle
Wim van Soelen
Ina Ollebek (zal opnieuw bevestigd worden tot diaken)


 

NAAM     AMBT/FUNCTIE SECTIE TELEFOON E-MAILADRES
Huub   Smeets predikant moderamen 614175
Truus   Rijke kerkelijk werker -- 616940
bindert   Hovinga toegevoegd lid KR Lievenspolder 431178
Christian   Sijbinga ouderling/voorzitter moderamen 695041
Yvonne   Freeke-Broekhuyzen ouderling/scriba moderamen 695252
Albertine    van Boom diaken Othene 611106
Dety    Bos diaken Serlippens 620937
Burrèt   Broere jeugddiaken Noordpolder 06-38609655
Peter    van der Heide diaken   649218
Lian    van Herk penningmeester diaconie   614418
Jenta    Berends bezoekouderling Noordpolder 610340
Chris    de Vries coordinatieouderling Othene 622062
Judi    van Dixhoorn seniorenouderling   561644
Loes    Goossen coördinatieouderling Serlippens 618171
Frans   Goossen kerkrentmeester   618171
Peter    Simons kerkrentmeester/VZ   630143
Jan    de Vries kerkentmeester   615028
Corrie   Scheele voorzitter diaconie -- 612660
Ben   Tornij secr diaconie -- 619008
Corrine    Golverdingen diaken buitenwijk 614177
Ina   Ollebek diaken ouderen 616920
Sanja   Melse diaken Oude Vaart/Triniteit 06-13755066
Fieneke    Vink ouderling/jeugd jeugd 06-10352607
Geert   Dijkhuis coordinatieouderling Katspolder 619529
André van der  Endt diaken Zuiderpark/Zuidpolder 620964
Adrie   Bareman coordinatieouderling Zuiderpark/Zuidpolder 850814
Menno en Ellen   Bult bezoekouderling Zeldenrust 614035
Johan   Legters diaken Katspolder 622252
Dicky van der Waal van Dijk bezoekouderling Katspolder 618451
Anneke   Meijer diaken Zeldenrust 618835
Albert    Platteeuw bezoekouderling Zeldenrust 06-20441393
Peter    Koole kerkentmeester   06-10380931

terug