Weet je 'n geschikte predikant? Laat je horen! Weet je 'n geschikte predikant? Laat je horen!Op 1 april aanstaande gaat Ds. Becker met emeritaat. De Algemene kerkenraad van de PGT heeft een beroepingscommissie ingesteld die deze vacature in gaat vullen. Deze commissie bestaat op dit moment uit 14 gemeenteleden. Ze is al bij elkaar geweest ter kennismaking en voor voorbereidende gesprekken.

Beroepingscommissie aan de slag.

De beroepingscommissie heeft als eerste taak om een profielschets voor de te beroepen predikant op te stellen welke door de Wijkkerkenraad, in samenspraak met de Algemene Kerkenraad, zal worden vastgesteld. Hiervoor zal de profielschets aan de gemeente, op een gemeente-avond, worden gepresenteerd en toegelicht. Nadat de profielschets definitief is zal de beroepingscommissie de namen van de leden bekend maken en het vervolgtraject in gang zetten.
 
Als voorbereiding op het vervolgtraject roept de beroepingscommissie iedereen in de gemeente op om namen van predikanten, die men geschikt acht voor onze gemeente, door te geven.
 
Dit kunt u doen per mail aan W.B. Patberg, tel. 697315 of  J.F. Leenhouts tel. 612667.
 
Let op: Predikanten die minder dan 4 jaar op hun huidige standplaats werkzaam zijn, zijn niet beroepbaar.

lees meer »
 
Actief in de wijk voor alle basisschoolkinderen Actief in de wijk voor alle basisschoolkinderen

 
Uitnodiging afscheidsdienst ds. Hans Becker Uitnodiging afscheidsdienst ds. Hans BeckerDe kerkenraad van de Protestantse gemeente te Terneuzen nodigt u van harte uit voor de dienst waarin ds. Hans Becker afscheid neemt van zijn gemeente.

De dienst is op zondag 19 maart 2017 om 10.00 uur in de Opstandingskerk.

Vanaf 24 juni 2007 is ds. Becker als wijkpredikant aan onze gemeente verbonden. Per 1 april a.s. gaat hij met emeritaat. Na de dienst is er gelegenheid om ds. en mw. Becker de hand te schudden en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Bij deze dienst en het gezellig samenzijn daarna stellen wij uw aanwezigheid bijzonder op prijs.

 

lees meer »
 
Nieuws van de Werkgroep Gebouwen Nieuws van de Werkgroep Gebouwen

 


We liggen nog op schema t.o.v. de eerder gepresenteerde planning.
Onze beide kerken zijn te koop aangeboden aan de marktpartijen.
Momenteel hebben er voor de Goede Herderkerk  nog geen geïnteresseerde partijen belangstelling getoond. 
De Opstandingskerk biedt wel meerdere mogelijkheden voor verkoop....

lees meer »
 
Gemeentelid zet zich in voor project in Malawi Gemeentelid zet zich in voor project in MalawiIn november 2015 heb ik met World Servants in Ghana een school gebouwd. Het was mijn eerste project in een ontwikkelingsland. Samen met 22 vrijwilligers is het gelukt om daar een complete school te bouwen. Het hele project is een fantastische ervaring geweest! In oktober 2017 ga ik aan een nieuw project beginnen. Samen met een groep vrijwilligers, waaronder 2 van mijn broers hopen we opnieuw een school met lerarenverblijf te bouwen, dit keer in één van de armste landen ter wereld: Malawi
 

lees meer »
 
UITNODIGING LEVELKAMP 2017

UITNODIGING LEVELKAMP 2017

Thema “Zand erover”  

Levelkamp 2017 komt er weer aan!
Ben je nog niet aangemeld, dat geeft niet hoor, zand erover. Je kunt je nog aanmelden.

Waar gaan we naar toe?
Op vrijdag 21 April gaan we om 16:00 uur verzamelen bij de Goede Herderkerk, Koninginnelaan 4 te Terneuzen. Om 16:15 uur vertrekken we met de bus naar ‘CJV Kamp’, Rampweg 10 te Renesse.  http://www.cjvkamp.nl/

En wat gaan we doen?
Een gezellig weekend houden met elkaar, waarbij het thema centraal staat.
We gaan een introductiespel doen, Levend Stratego spelen, heerlijk eten, muziek maken, theater houden en met sport en spel en bezinning bezig zijn.

lees meer »
 
Kerkleden dreigen uit het zicht te raken Kerkleden dreigen uit het zicht te raken

De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen waardoor in 2018 door de burgerlijke gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Dit betekent dat kerkleden buiten hun wil uit beeld kunnen raken.

lees meer »
 
Welkom bij de Protestantse gemeente te Terneuzen Welkom bij de Protestantse gemeente te Terneuzen

Een groep mensen die oefent in geloof, hoop en liefde.

 

lees meer »
 
Geloven doe je in de kerk? Geloven doe je in de kerk?


Een nieuwe campagne van de Protestantse Kerk gaat in januari van start. Er is nu al veel over te doen. Het gaat niet over God, is de kritiek. In de PZC lees je reacties van verschillende Zeeuwse kerken. Ook één van onze dominees wordt geciteerd:

Campagne is bedoeld om mensen welkom te heten in de kerk

Huub Smeets, voorganger in de PKN Terneuzen, focust zich op 'wat er wel staat'. "De campagne is bedoeld om mensen welkom te heten in de kerk. Dat is een goede zaak. Als mensen hierdoor een keer naar de kerk komen, horen ze daar over Christus. Want in de dienst zal Hij altijd centraal staan." 
 

lees meer »
 
Creamiddag was een knutselrijk kinderfeest Creamiddag was een knutselrijk kinderfeestBlind vertrouwen was het thema van de Creamiddag. 140 Kinderen leefden zich uit in de Opstandingskerk. 

"Lekker: appelmoes koken, met kaneel!"

Er werd getimmerd aan kapstokken, kettingen geregen, gestempeld, geschminckt, appels geverfd en dennenappels omgetoverd tot vogelvoer. Eierkoeken werden smakelijk versierd en daarna opgegeten. En: kinderen konden hun eigen appelmoes koken. Een zeer favoriete bezigheid! Sommige kinderen konden niet meer wegkomen bij de heerlijke geuren. In het fotoalbum vind je een uitgebreide fotoimpressie.

 
Kerk in de buurt Kerk in de buurt

Drie dagen lang lekker eten (broodjes, tosties en poffertjes). Daarna een programma van Rock Solid. Alle kinderen hebben enorm genoten en heel fanatiek meegedaan. De samenwerking met Aan-Z was weer erg goed. De gastvrijheid van buurthuis De Zeemeeuw warm.

Herfstvakantie vieren met kinderen uit de buurt

De eerste dag was het thema: Goed doen. Vrijwilligerswerk mag je best iets kosten. Kijk maar naar de Barmhartige Samaritaan.

De tweede dag ging het over Onzekerheid. En hoe je je "spier van zelfvertrouwen"  laat groeien. Bijbelse voorbeelden van mensen die ook onzeker zijn geweest zijn Mozes en David. Dat je aan de farao moet gaan vertellen dat hij het volk van Israel moet vrijlaten, daar kun je best onzeker over zijn. 

De derde dag ging het over Dierenleed. Hoe gaan wij om met de dieren in de wereld? Wij zijn wel de baas over alle dieren volgens Genesis, maar hoe gaan we om met die verantwoordelijkheid?

Alle dagen gekke spelletjes zoals "een blok aan je been, een complimentenkaart, een levende Snapchat maken en "Plons". In de Kerstvakantie hopen we weer in het Buurthuis te zijn. 
Alle vrijwilligers die hebben geholpen, hartelijke dank.

lees meer »