Weet je 'n geschikte predikant? Laat je horen! Weet je 'n geschikte predikant? Laat je horen!Op 1 april aanstaande gaat Ds. Becker met emeritaat. De Algemene kerkenraad van de PGT heeft een beroepingscommissie ingesteld die deze vacature in gaat vullen. Deze commissie bestaat op dit moment uit 14 gemeenteleden. Ze is al bij elkaar geweest ter kennismaking en voor voorbereidende gesprekken.

Beroepingscommissie aan de slag.

De beroepingscommissie heeft als eerste taak om een profielschets voor de te beroepen predikant op te stellen welke door de Wijkkerkenraad, in samenspraak met de Algemene Kerkenraad, zal worden vastgesteld. Hiervoor zal de profielschets aan de gemeente, op een gemeente-avond, worden gepresenteerd en toegelicht. Nadat de profielschets definitief is zal de beroepingscommissie de namen van de leden bekend maken en het vervolgtraject in gang zetten.
 
Als voorbereiding op het vervolgtraject roept de beroepingscommissie iedereen in de gemeente op om namen van predikanten, die men geschikt acht voor onze gemeente, door te geven.
 
Dit kunt u doen per mail aan W.B. Patberg, tel. 697315 of  J.F. Leenhouts tel. 612667.
 
Let op: Predikanten die minder dan 4 jaar op hun huidige standplaats werkzaam zijn, zijn niet beroepbaar.

terug