Nieuwsbrief zondag 14 januari 2018 Nieuwsbrief zondag 14 januari 2018

 
 
 
 
 

 


Goede Herderkerk  * oecumenische kerkdienst *
 
 
Kleur: groen

Voorgangers

Pastor Marjan Dieleman – Fopma en ds. Huub Smeets Organist Kia Wijnstra
Ouderling van dienst Albert Platteeuw Koster  Jaap Buijze
Lector Jacomien Herrebout Schriftlezing 1 Samuël 1: 1 – 18 en Marcus 1: 32 – 39.
Technici van dienst   Ronald Hermans en John Oostdijk
Muzikale
medewerking  
m.m.v. het Rooms-Katholiek gemengd koor o.l.v. Theo van den Berg
Bijzonderheden Koffiedrinken na de dienst
Collectes 1.  Diaconie                     2. Onderhoud                     3. Uitgang:  PKN Oecumene
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
mevr.  H. Oosterloo-Vinjé,  en
mevr . A.M. Valke, 
 
In het ziekenhuis/verzorgingstehuis verblijven:
In ziekenhuis ZorgSaam:           Dhr. J. van Strien, 
 
Agenda
Maandag 15 jan. 15. 00 uur,      in de Elimkerk komt de gesprekskring bijeen die zich bezig houdt met de gelijkenissen. Wij spreken dan met elkaar over ‘de arbeiders in de wijngaard’. Matteüs 20: 1 – 16                  
Maandag 15 jan. 19.30  uur,   in de Elimkerk komt de gesprekskring bijeen die spreekt over christelijke geloof en islam. Op deze avond is het onderwerp: God of Allah?  Voor beide kringen geldt dat iedere belangstellende van harte welkom is. B. Hovinga?
                                                 
Maandag 15 jan. 13.30 uur,       gebedskring bij Fam Hovinga , Lindenlaan 15 Terneuzen. Iedereen hartelijk welkom
Dinsdag    16 jan. 15.00 uur,      gespreksgroep Veste flat A 7e verd.
 Dinsdag   16 jan. 19.30 uur,         Elimkerk: wijkkerkenraad de Ontmoeting

Woensdag  17 jan. 19.30 uur,    Goede Herderkerk: taakgroep pastoraat                                               
Woensdag  17 jan. 14.30 uur,  GGG  Amerstraat 19                                                                                       
Woensdag  17 jan. 19.30 uur,            Taakgroep Pastoraat, Goede Herderkerk                                                            Donderdag 18 jan. 09.30 uur,  GGG Summertimeplein 17

 
  Roel zoekt kerkmaatje
Roel Meijer (wie kent hem niet?) woont op de Amberboomstraat (cliënt Tragel) in Terneuzen.
Vanaf januari wordt hij opgehaald door vervoersvrijwilligers van de kerk.
Hij vindt het fijn dat er iemand bij hem komt zitten in de kerk. Wie wil hem opwachten en bij hem gaan zitten op de zondagen als hij naar de kerk komt?
info bij: Betty Jeremiasse-Brouwer. telefoon: 0621932458
 
Viering Heilig Avondmaal
Di 16 jan.15.00 uur, De Blide
Za 20 jan.15.00 uur, kerkzaal: korte viering aan tafel
 
Gezocht: redactielid Nieuwsbrief (m/v)
Wie komt ons redactieteam van de nieuwsbrief versterken? Wie zorgt twee keer een maand in het jaar dat er elke week een zondagse nieuwsbrief is? Met ingang van het nieuwe jaar zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. Jij?
Werkzaamheden: Op donderdagavond de kopij verwerken tot een duidelijke en leesbare nieuwsbrief op 1 A4-tje. Soms even bellen om de kopij compleet te maken. Vervolgens zorgen dat de nieuwsbrief op vrijdag voor 8.00 uur bij de drukkers is.
Geboden: Het nieuwsbriefnieuws uit de eerste hand. Puzzelplezier om de kopij op twee kantjes te krijgen. Een team om te overleggen en onderling beurten te ruilen. Voldoening als er zondag weer een nette nieuwsbrief ligt. En een inwerkperiode.
Gevraagd: Tijd op donderdagavond, een e-mailadres, één keer per jaar nieuwsbriefoverleg en creatief en zorgvuldig omgaan met de kopij.
Inlichtingen: Suzie de Vries (615028), Jan Locht (694828), Jack Meeuwse (619873), Ina van Doornum of Angelique Legters, coördinator ( tel. 622252)
Aanmelden: via of bij de coördinator.
 
Kinderkerstfeest 2017
Op zondagavond 24 december hebben we met z’n allen weer een mooi Kinderkerstfeest gevierd. We hoorden over een Koning Leeuw die koning wilde blijven, en dat je je hart aan de Here Jezus mag geven. We hebben ook gecollecteerd voor Compassion, en dat heeft het mooie bedrag van €292,66 opgeleverd. Allemaal hartelijk bedankt! Namens de Kinderkerstfeestcommissie, Cobi Sijbinga
 
Omzien naar elkaar
Bent u/jij nog op zoek naar een goed voornemen voor 2018? Doe dan mee aan het bezoeken van onze oudere gemeenteleden.
Inmiddels staan er 26 mensen op de lijst die gemeenteleden vanaf 85 jaar en ouder bezoeken. Maar we hopen op nog veel meer mensen, zodat we uiteindelijk voor alle gemeenteleden vanaf 80  jaar, die graag zo nu en dan een bezoekje krijgen, een vaste bezoeker hebben.
Doet u ook mee? Stuurt u dan een email met uw naam, adres en telefoonnummer naar of bel naar 618451.
Enkele mensen die al jaren bepaalde ouderen bezoeken, hebben dat aan mij doorgegeven. Dat is fijn, want dan hoeven we voor die adressen niemand te zoeken. Ik hoor het graag.
Namens taakgroep Pastoraat, Dicky van der Waal van Dijk
 
NBG Bijbelleesrooster 2018
Namens het Nederlands Bijbelgenootschap mogen we aan allen, die daar belangstelling voor hebben, aan het eind van deze eredienst.
het nieuwe Bijbelleesrooster 2018 uitreiken. Wij wensen u ook namens het NBG alle goeds voor 2018.
Met vriendelijke groet, Corrie Zweedijk en Loes Goossen
 
 

terug